Vekslingstjenesten Bare Bitcoin
Avansert handel

Avansert handel

Den vanligste måten å handle på i Bare Bitcoin er å kjøpe eller selge bitcoin til den kursen bitcoin er i til enhver tid. Dette er hva som kalles markedsordre. Da får du den kursen som gjelder akkurat da, og handelen din går igjennom umiddelbart. Om du har lyst på mer kontroll over hvordan handlene dine utføres kan du bruke den mer avanserte varianten limitordre. Der setter du selv kursen du vil handle til, og ordren blir kun utført om kursen når det nivået.

Limit-kjøp

Med limit-kjøp kan du kjøpe bitcoin til den kursen du selv ønsker. La oss si at bitcoin-kursen er på 750 000 kr. Om du tror bitcoin skal falle, kan du legge inn en kjøpsordre på 700 000 kr. Om bitcoin på noe som helst tidspunkt faller under det nivået, kjøper du bitcoin til kursen du selv valgte.

Limit-salg

Med limit-salg kan du selge bitcoin til den kursen du selv ønsker. Om du tror at bitcoin skal stige i verdi, og vil garantere deg en spesifikk salgskurs, kan dette være en god idé. Du setter en kurs og et beløp, og om bitcoin når denne verdien får du kroner på konto, helt uten at du trenger å foreta deg noe mer.

For å legge inn et limit-salg må du ha bitcoin på bb-kontoen din. Et limit-salg senker bitcoin-balansen din. Om du avbryter ordren før den er utført, øker bitcoin-balansen din tilbake til den opprinnelige verdien.

Er jeg garantert å få utført ordren min?

Nei, ikke nødvendigvis! For det første, så er det umulig å vite på forhånd om bitcoin-kursen når nivået du har satt i ordren din. Om du ønsker å kjøpe bitcoin til en lavere kurs enn den er i dag, risikerer du at den kursen aldri inntreffer - og det samme gjelder ved et salg.

Utover det, så kan vi heller ikke garantere at ordren din blir utført, om det er veldig store svingninger i markedet. Ved veldig stor volatilitet kan det være at vi ikke rekker å få utført ordren din, før kursen beveger seg bort igjen.

Er det ekstra avgifter på avansert handel?

Nei! Du betaler akkurat det samme som du ville gjort med en vanlig markedsordre.