Kjøp av bitcoin

Jeg vurderer å kjøpe bitcoin, hva må jeg ta stilling til?

Det er to ting vi anbefaler du tar stilling til før du gjennomfører en stor handel. Gjennomføring av selve handelen, og oppbevaring av bitcoinene.

Gjennomføring av handel

Det finnes i hovedsak to strategier for å kjøpe bitcoin. Enten hele beløpet på en gang, eller å spre det over en periode.

Det eneste som bestemmer hvilken strategi som gir deg mest bitcoin, er bitcoinkursen. Du betaler akkurat det samme i avgifter uavhengig av hvilken strategi du velger. Bare Bitcoin har fast spread uavhengig av beløp, og du vil ikke tape noe i vekslingskostnader ved å kjøpe for alt på en gang.

Hvilken strategi som er best må du føle på selv. Vi klarer ikke å forutsi bitcoin-kursen, og gir derfor ikke anbefalinger om når det lønner seg å kjøpe bitcoin.

En vanlig tanke, er at det er lurt å vente på kursnedgang. Den strategien kan gå begge veier, og fler av kundene våre har brent seg på å vente med å kjøpe, og aldri kommet seg inn. Fler har ventet på lavere kurser siden kursen var på 250 000-300 000, og har fortsatt ikke fått kjøpt.

Om alternativet er å vente på kursnedgang, slår det oss som en bedre strategi å spre beløpet over en periode. Da får du nyte godt av eventuell kursnedgang, samtidig som du er sikret å komme deg inn.

Til info, kjøper de aller fleste av kundene våre for hele beløpet på en gang.

Alt på en gang

I Bare Bitcoin, kan du kjøpe for alt på en gang ved å gjøre et enkeltkjøp. Du ser nøyaktig kurs før du kjøper, og den kursen gjelder uavhengig av om beløpet er på 100kr, eller 5 000 000kr. Bak kulissene er det slippage, men den kostnaden tar vi. Det igjen er en slags kvantumsrabatt på handelen din.

Spre beløpet over en periode

For å spre beløpet over en periode, kan du lage et autokjøp. Aller først velger du om du vil kjøpe daglig, ukentlig, eller månedlig. I neste steg velger du beløpet du vil kjøpe for per periode. Beløp * periode er så lang tid det vil ta før du er 100% investert.

For eksempel om du skal kjøpe for 100 000, og lager et autokjøp for 10 000kr daglig, vil du være 100% investert etter 10 dager, og snittkursen på investeringen din er snittkursen over de 10 dagene.

Oppbevaring av bitcoin

I motsetning til kjøp, kan vi her gi anbefalinger! Selv om du ikke skal kjøpe før om litt, kan du begynne å forberede deg allerede nå.

Oppbevaring kan du lese mer om her

Hvorfor er det kjøps- og salgskurs forskjellig?

De aller fleste plattformer har ulik kurs for kjøp og salg av bitcoin. Det kalles spread, men hvorfor er kursene ulike?

De er ulike fordi det hvert eneste sekund pågår en budkamp for å kjøpe og selge bitcoin. For at du skal kunne kjøpe bitcoin, du finne noen andre som vil selge bitcoin.

La oss si du har lyst til å kjøpe 1 BTC. Du søker langt om lenge, og finner noen som vil selge den til deg for 750 000 kr. Du syns det er litt høyt, og tilbyr å betale 740 000 kr. Du har nå lagd spread. Spreaden i dette eksempelet er 10 000 kr.

Kjøpskursen er den laveste prisen noen er villig til å selge 1 BTC for. Salgskursen er den høyeste prisen noen er villig til å betale for å kjøpe 1 BTC. Fordi det er en pågående budkamp, er kursene aldri helt like.

Alle plattformer har ulik spread. Om det er viktig for deg å få mest bitcoin for pengene dine, er lav spread minst like viktig som hvilken avgift du betaler. Noen plattformer har veldig høy spread, ofte de som reklamerer med 0 kurtasje.

Definisjoner

Spread

Spread er forskjellen mellom prisen på kjøp og salg, og oppgis ofte i prosent.

Slippage

Slippage er forskjellen mellom forventet kurs på en handel, og faktisk kurs handelen blir utført til. Dersom handelen er større enn vanlig, er det som regel dyrere å gjennomføre handelen. I Bare Bitcoin blir den ekstra kostnaden dekket av oss.