Benjamin Franklin sa en gang at det bare er to sikre ting i livet: død og skatt. Fortsatt har han helt rett. Gevinst og formue i bitcoin må skattes av.

Gevinst og tap

Bitcoin anses som et formuesobjekt. Det vil si du må skatte av gevinst/tap når du selger bitcoin, eller bruker det til å betale for noe. Skatteprosenten per i dag er 22%.

Formue

Fordi bitcoin er et formuesobjekt, må det legges inn i skattemeldingen din. Det gjøres ikke automatisk! Skatteetaten jobber med systemer for automatisk innrapportering, men de er ikke ferdige enda. Vi hjelper deg med å finne ut av verdiene på bitcoinene dine på nettsiden vår.

Du kan lese enda mer her. (opens in a new tab)