Vekslingstjenesten Bare Bitcoin
Kundekontroll

Kundekontroll

Bare Bitcoin er rapporteringspliktig til Finanstilsynet. Det betyr at vi må følge hvitvaskingsregelverket i Norge. Som en del av dette er vi pålagt å følge "kjenn din kunde"-prinsippet (opens in a new tab). Dette innebærer at vi fra tid til annen må stille deg spørsmål om hvordan du bruker tjenesten vår, hvor midler de bruker på tjenesten stammer fra, og hva du skal gjøre med bitcoin du kjøper av oss.

Bare Bitcoin er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister (opens in a new tab). Du kan lese mer om Finanstilsynets krav til bitcoinvekslingstjenester her (opens in a new tab).

Vi gjør kundekontroll av hovedsaklig to ulike årsaker:

 1. Norsk lovverk krever det. Vi er pålagt av hvitvaskingsloven (opens in a new tab) å legge ned en betydelig innsats for å hindre hvitvasking og annen kriminalitet.
 2. Vi ønsker å forhindre svindel av våre kunder. Bitcoin og kryptovaluta blir dessverre fra tid til annen brukt av kriminelle som en del av svindelforsøk. Dette er noe vi tar på veldig stort alvor, og kundekontrollen vår er designet for å fange opp og stoppe svindlere, før de får tilgang til midler fra sine ofre. Du kan lese mer om hvordan unngå å bli svindlet på artikkelen vår om dette.

Hva spør dere om?

Vi har noen spørsmål vi stiller til alle våre brukere. Dette er enkle og grunnleggende spørsmål om hvordan de ser for seg å bruke tjenesten. Disse spørsmålene tar kun et par minutter å svare på. Dette inkluderer blant annet:

 • Hvordan ser du for deg å bruke tjenesten?
 • Hva har du i årsinntekt?

Disse spørsmålene gir oss en fin pekepinn på hva slags type bruker du er. Det gjør oss bedre i stand til å avdekke svindelforsøk på våre kunder, noe vi tar veldig seriøst.

Om du handler for større beløp, kommer vi til å stille litt mer omfattende spørsmål. Nøyaktig hva som regnes som "større beløp" vil variere basert på hvor gammel du er, samt andre faktorer. Du kan helt fint handle bitcoin for noen tusenlapper uten at vi kommer til å stille invaderende spørsmål. Om du derimot skal kjøpe eller selge én hel bitcoin, vil det nok tikke inn et spørsmål eller to. Vi lover å være skånsomme og effektive!

Hva skjer om jeg ikke svarer eller er uærlig?

Vi gjør vårt ytterste for å være hensynsfull i hvordan vi oppfyller de lovpålagte kravene til å forhindre hvitvasking, og strekker oss langt for å ikke samle inn mer informasjon enn nødvendig.

Om du svarer ærlig og komplett på spørsmålene våre blir dette enklest for begge parter. Vi har forståelse for at spørsmålene våre kan oppfattes invaderende og plagsomme. Dessverre kommer vi ikke utenom, på grunn av hvordan norsk lovverk er utformet.

Du sparer hverken tid eller personvern på å svare uærlig. Tvert imot, fordi vi ender opp med å måtte samle inn mer informasjon om deg og bruken din. Om faktisk bruk heller ikke samsvarer med svarene dine, gjør du ditt eget - og vårt - liv vanskeligere enn det trenger å være. Om det er ulikheter mellom disse, er vi nødt til å stille enda flere oppfølgingsspørsmål.

Hvordan dokumenterer jeg opphavet til midler?

Om du handler bitcoin for beløper over en viss grense kommer vi til å be deg dokumentere opphavet til midlene du handler for. Dette handler kort forklart om å vise for oss at midlene dine har et legitimt opphav, og ikke stammer fra for eksempel kriminalitet eller hvitvasking.

Om vi trenger dokumentasjon fra deg vil du bli spurt om det i appen eller på nettsida. Last opp dokumentasjon som tydelig viser inntektene dine. Har du flere inntekter, eller har handlet for en engangsinntekt, last opp flere dokumenter. Ikke anta du kommer unna med en enkelt lønnslipp, når midler i realiteten kommer fra salg av aksjer, arv, eller utleie av bolig. Eksempler på dokumentasjon vi godtar:

 1. Skattemelding
  Skattemeldingen din er ypperlig dokumentasjon, i de aller fleste tilfeller. Da får vi en troverdig kilde til både inntekten og formuen din.

 2. Lønnsslipp
  Om du har oppgitt at midlene du bruker på bitcoinkjøp kommer fra lønn, er lønnsslipp fra arbeidsgiver fin dokumentasjon på dette. I de aller fleste tilfeller er dette nok. Om du har kjøpt bitcoin for beløp som er større enn lønna di skulle tilsi, kan det være vi også trenger ytterligere dokumentasjon.

 3. Oppgjørsstilling fra eiendomssalg
  Mange av våre kunder kjøper bitcoin med midler som kommer fra salg av bolig eller annen eiendom. I så fall er den såkalte oppgjørsstillinga et veldig fint dokument å gi oss. Det dokumentet viser tydelig hvem som har solgt eiendommen, og hvor mange kroner de fikk utbetalt etter dette.

 4. Eksport fra annen bitcoin- eller kryptovekslingstjeneste
  Om du skal selge et større bitcoinbeløp hos oss trenger vi dokumentasjon på opphavet til bitcoinene du vil selge. Det betyr at du må vise hvordan du har skaffet deg bitcoinene dine. Det kan for eksempel være dokumentasjon av den opprinnelige handelen hvor du skaffet deg bitcoin.

  💡

  Har du skaffet deg bitcoin gjennom mining, eller kjøpt på handelsplattformer som ikke lenger eksisterer? Ta kontakt på [email protected], og så finner vi ut av hvordan vi skal ordne riktig dokumentasjon.

Ekesmpler på dokumentasjon vi ikke godtar:

 1. Skattekort
  Skattekort sier kun noe om hva du forventer å tjene det neste året. Vi trenger et dokument som sier noe om hva som faktisk har skjedd.
 2. Dokumenter som ikke viser navnet ditt
  Det er viktig for oss å verifisere at dokumentet du sender oss faktisk tilhører deg. Det betyr at navnet ditt må være tydelig synlig på dokumentet.
 3. Skjermbilder fra nettsider
  Det er vanskelig for oss å godta skjermbilder fra nettsider, som for eksempel andre kryptovalutavekslingstjenester eller nettbanken din. Dette er fordi det er veldig enkelt å forfalske disse. I stedet for liker vi eksporterte PDFer, eller tilsvarende.